Trainingen


Eén maal per maand is er een trainer aanwezig om de leden de (basis)technieken en tactieken van de sport bij te brengen.
Het zal niet lang duren of termen als backhand, clear, drop en smash behoren tot je dagelijkse spreektaal.

Om de trainingsresultaten te toetsen kan er, op vrijwillige basis, worden deelgenomen aan een recreatieve competitie.